Cursusvoorwaarden

1. Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen van Liefdevolle Verwachting©.
  • Onder cursusleider wordt verstaan een cursusleider die namens Liefdevolle Verwachting© de cursus verzorgt.
  • De cursus Liefdevolle Verwachting© is ontwikkeld door en eigendom van Susanne Jongejan en wordt door verschillende, getrainde professionals aangeboden als dienst onder hun eigen bedrijf.
  • De cursusleider voldoet aan de vooraf gestelde criteria.
  • Onder cursist wordt verstaan de ouder/verzorger die de cursus volgt.
  • De oudercursus is een cursus ter voorbereiding op de komst van de baby van zwangerschap tot een leeftijd van drie jaar.

2. De cursus

De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal vier en maximaal zes ouderparen. De cursus bestaat uit twee contactmomenten van 2,5 a 3 uur en wordt gevolgd door de zwangere en haar partner. Wanneer er geen partner aanwezig is, kan er ook een familielid of andere nauw betrokken persoon mee doen. Liefdevolle Verwachting© is een oudercursus die als dienst door verschillende cursusleiders door Nederland aangeboden wordt vanuit hun eigen bedrijf. Op www.liefdevolleverwachting vind je alle cursusleiders, locaties en hun websites. Daarop kun je de data vinden van te volgen cursussen. Deze data zijn onder voorbehoud.

De cursus kan ook privé gevolgd worden wanneer een ouderpaar niet in een groep deel wil nemen. Dit gaat in overleg met de cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard in jouw regio of de cursusleider naar keuze.

3. Inschrijving

Inschrijving voor de cursus gebeurt rechtstreeks via de mail van de cursusleider in de regio van de cursist of een cursusleider naar keuze. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving op het opgegeven e-mailadres. Wanneer dit bericht niet ontvangen is na aanmelding, verzoeken we de cursist vriendelijk contact op te nemen met de betreffende cursusleider. Wanneer geen reactie volgt, kan de cursist mailen met info@liefdevolleverwachting.nl.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Kan de cursist niet geplaatst worden in de gekozen cursus, dan neemt de cursusleider zo spoedig mogelijk contact op om in overleg naar een passend alternatief te zoeken. De cursist ontvangt uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus per e-mail een definitieve uitnodiging.

4. Correspondentie

Al onze correspondentie verloopt via e-mail. Wijziging van e-mailadres graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de cursusleider.

5. Aansprakelijkheid

Liefdevolle Verwachting© is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus.

6. Medische conditie van de cursist

De (zwangere) cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Liefdevolle Verwachting© is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.

7. Betaling

Na aanmelden ontvangt de cursist een factuur. Aanmelden verplicht tot betalen. De factuur moet voldaan worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de start van de cursus. Bij een last-minute aanmelding moet de factuur voor aanvang van de cursus voldaan worden. Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal eenmalig een herinnering gezonden worden. Hierna zal, indien noodzakelijk, een incassobureau ingezet worden om te vorderen. Eventuele kosten hiervan zijn voor de cursist. Wanneer de betaling niet voldaan is, wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus. De cursist kan informeren bij de zorgverzekeraar of de cursus vergoed kan worden binnen de polis.

8. Annulering door de cursist

Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient de cursist de cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard hiervan direct op de hoogte te brengen. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.
De cursus geeft geen recht op terugbetaling bij vroegtijdig bevallen en indien de cursist haar eerste bijeenkomst in de 35e week van de zwangerschap start. In overleg met de cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard kan de cursus na de bevalling alsnog gevolgd worden in een andere groep of via een privécursus. Bijbetaling voor een privécursus is dan vereist.

9. Annulering door cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard

De cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling. Wanneer er geen alternatief gevonden wordt die voor cursusleider en cursist passend is, zal het inschrijfgeld geretourneerd worden aan cursist.

10. Vertrouwelijkheid

De cursusleider zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11. Tarieven

De tarieven van de cursus zijn te vinden op de websites van de cursusleiders en zijn op te vragen bij de cursusleider Liefdevolle Verwachting© van Babywaard. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een eventuele vergoeding bij de verzekeraar ligt bij de cursist.